• IBE90TFT

Dotykový ovládací displej IBE90TFT patrí dosérie LonMark kompatibilných modulov saLon, ktoré umožňujú na báze technológie LonWorks konštruovať distribuované operačné siete pre inteligentné riadenie budov. Pomocou inštalovaného software je možné modul ľahko nakonfigurovať na požadované parametre. Modul obsahuje Real Time Keeper objekt, Temperature Sensor objekt, 16 objektov Switch pre ovládanie pripojených zariadení, objekt Switch (Switch[16]) pre ovladanie Constant Light Controllera, objekt Scene Panel umožňujúci vyvolávanie prednastavených scén a objekt Occupancy Sensor. Procesorový modul obsahuje neuron CY7C53120L4. Ako transceiver je použitý typ FTT-10A pre galvanicky oddelenú komunikáciu. Rýchlosť komunikácie je 78Kb/sa vzdialenosť môže byť až 2600 m. 

Katalógový list

IBE90TFT

  • 296,00€


  • 5 alebo viac 281,20€
  • 10 alebo viac 275,28€
  • 25 alebo viac 266,40€