Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

SAMO Automation s.r.o.
Korešpondenčná adresa a adresa prevádzky
SAMO Automation s.r.o.
P.O. Box 263
Čapajevova 30
080 01 Prešov
SLOVENSKO
samo@samo.sk
Google mapa
Telefón
+421-51-7765593

Fax
+421-51-7765594
Kontaktný formulár