• PT6A

Prepínač meracích miest PT6A slúži na zobrazenie až šiestich analógových signálov zo snímačov Pt100, alebo zo snímačov s prúdovým výstupom. PT6A cyklicky vyhodnocuje pripojené signály a podľa nastavených limít spína príslušné relé. Merané signály sú zobrazované spolu s číslom kanálu na šesťmiestnom LED displeji. Prepínač meracích miest pozostáva zo vstupného multiplexera MPX, ktorý privádza zvolený signál na vstup šestnásťbitového sigma-delta AD prevodníka. Digitálna informácia je privedená do mikroprocesoru μP a po linearizácii a filtrácii zobrazená na zobrazovači. PT6A obsahuje zdroj napätia s filtrom PWR a signalizačnú časť s troma relé.

Katalógový list

PT6A

  • 223,00€


  • 5 alebo viac 211,85€
  • 10 alebo viac 207,39€
  • 25 alebo viac 200,70€

Dostupné možnosti