• LW232

Modul pre ovládanie a monitorovanie siete LonWorks cez sériový interface LW232 patrí do série LonMark kompatibilných modulov sPoint, ktoré umožňujú na báze technológie LonWorks konštruovať distribuované operačné siete pre riadenie technológií. Pomocou dodávaného Plug-In software pre LNS kompatibilné inštalačné prostriedky je možné modul ľahko nakonfigurovať na požadované parametre. Modul obsahuje objekt "DATALOG", ktorý po nakonfigurovaní pomocou dodávaného Plug-In umožňuje čítať a zapisovať sieťové premenné cez sériový protokol napr. z PC. Štandardne je implementovaný protokol net0 vizualizačného software PROMOTIC. Procesorový modul obsahuje neuron typu 143120. Ako transceiver je použitý typ FTT-10A pre galvanicky oddelenú komunikáciu do vzdialenosti až 2600 m, rýchlosť 78Kb/s.

Katalógový list

LW232

  • 159,00€


  • 5 alebo viac 151,05€
  • 10 alebo viac 147,87€
  • 25 alebo viac 143,10€