• BE32DIM2

Modul analógových výstupov BE32DIM2 patrí do série LonMark kompatibilných modulov saLon, ktoré umožňujú na báze technológie LonWorks konštruovať distribuované operačné siete pre riadenie technológií. Pomocou dodávaného Plug-In software pre LNS kompatibilné inštalačné prostriedky je možné modul ľahko nakonfigurovať na požadované parametre. Modul obsahuje dva objekty Lamp Actuator na riadenie výstupu 1÷10 V DC, objekt Constant Light Controller, objekt Scene Controller a dva objekty typu Switch Procesorový modul obsahuje neuron CY7C53120E4. Ako transceiver je použitý typ FTT-10A pre galvanicky oddelenú komunikáciu. Rýchlosť komunikácie je 78Kb/s a vzdialenosť môže byť až 2600 m.

Katalógový list 

BE32DIM2

  • 118,00€


  • 5 alebo viac 112,10€
  • 10 alebo viac 109,74€
  • 25 alebo viac 106,20€