• SACE3

Modul SACE3.1 je určený pre ovládanie troch reléových výstupov troma analógovými signálmi. SACE3.1 obsahuje mikroprocesor s troma analógovými vstupmi a troma výstupmi, ktoré ovládajú relé umožňujúce spínať výkony do 2500 VA. Modul tiež obsahuje napájaciu časť s filtrom, signalizáciu napájacieho napätia a signalizáciu zopnutia relé.

Katalógový list

SACE3

  • 86,00€


  • 5 alebo viac 81,70€
  • 10 alebo viac 79,98€
  • 25 alebo viac 77,40€