• SACD3

Modul SACD3.1 je určený pre ovládanie troch reléových výstupov dvoma analógovými signálmi. SACD3.1 obsahuje mikroprocesor s dvoma analógovými vstupmi a troma výstupmi, ktoré ovládajú relé umožňujúce spínať výkony do 2500 VA. Modul tiež obsahuje napájaciu časť s filtrom, signalizáciu napájacieho napätia a signalizáciu zopnutia rele.

Katalógový listSACD3

  • 86,00€


  • 5 alebo viac 81,70€
  • 10 alebo viac 79,98€
  • 25 alebo viac 77,40€