• MLSREL4

Modul MLSREL4 obsahuje štyri relé umožňujúce spínať výkony do 2500 VA. Vzhľadom na nízky odber je možné reléový modul pripojiť priamo na výstupné tranzistory riadiacich systémov. Vstupný obvod každého relé pozostáva z mostíkového usmerňovača, obvodu signalizácie stavu relé a ochrannej diódy. Ovládacie napätie sa pripája na svorky x1, x2 nezávisle od polarity. Svorky x3, x4 a x5 sú pripojené na prepínací kontakt relé podľa obrázku.

Katalógový list

MLSREL4

  • 48,00€


  • 5 alebo viac 45,60€
  • 10 alebo viac 44,64€
  • 25 alebo viac 43,20€