• SAR2100
Regulátor SAR2100 vychádza z koncepcie radu regulátorov SAR200x. Prístroj v jednom prevedení zahrňuje všetky bežné modely radu SAR2000. Programovo je možné zvoliť vhodný typ vstupu (Pt100, 4÷20mA, termočlánok) a typ regulácie (dvojpolohový, trojpolohový alebo krokový PID).Na 4-znakovom LED displeji je možné zobraziť meranú veličinu, žiadanú hodnotu a regulačnú odchýlku. SAR2100 umožňuje definovať rampu nábehu žiadanej hodnoty. V ručnom režime je možné priamo ovládať relé regulátora. Prístroj sa konfiguruje pomocou troch tlačidiel na prednom paneli.

SAR2100

  • 164,00€


  • 5 alebo viac 155,80€
  • 10 alebo viac 152,52€
  • 25 alebo viac 147,60€