Galvanicky oddelený analógový prevodník GO.Rxx umožňuje prevod signálu z odporového snímača na normalizovaný napäťový alebo prúdový výstupný signál.Trojvodičové pripojenie odporového snímača kompenzuje odpor prívodných vodičov k snímaču. Signál zo snímača sa cez presný lineárny optrón privádza na operačný zosilňovač, ktorým sa signál zosilní na požadovanú úroveň. Výstupné obvody prevádzajú túto úroveň na definovaný napäťový alebo prúdový výstupný signál.Trimrami umiestnenými na čelnom paneli je možné nastaviť zosilnenie a posunutie signálu. Prevodník je určený pre montáž na DIN lištu a je napájaný jednosmerným napätím 24V. 

Katalógový list

Signalizácia limít

GO.R

  • 110,00€


  • 5 alebo viac 104,50€
  • 10 alebo viac 102,30€
  • 25 alebo viac 99,00€

Dostupné možnosti