• SARS2

Prevodník SARS2 slúži na prevod signálu sériového rozhrania RS232C na rozhranie RS485/RS422. Prenos podľa normy EIA RS485/422 je diferenčný prenos so zvýšenou odolnosťou voči rušeniu a umožňuje prenášať sériové signály až do vzdialenosti 1200m. Prevodník SARS2 obsahuje blok napájania PWR, ktorý samostatne napája modul RS232 a modul RS485/RS422. Modul RS232C umožňuje pripojiť komunikačné signály TxD, RxD a automaticky ovláda smer prenosu údajov pri komunikácií RS485. Voľba medzi rozhraniami RS485 a RS422 sa prevádza prepojkami na plošnom spoji prevodníka. Moduly RS232C a RS485/RS422 sú opticky oddelené.

Katalógový list

SARS2

  • 91,00€


  • 5 alebo viac 86,45€
  • 10 alebo viac 84,63€
  • 25 alebo viac 81,90€

Dostupné možnosti