Prevodník bez galvanického oddelenia NMLS.PT je prevodník analógového signálu z odporového teplomera s platinovým vinutím Pt100 na definovaný napäťový alebo prúdový výstupný signál.Prevodník NMLS.PT môže byť použitý v dvoj- alebo trojvodičovom zapojení. NMLS.PT je tvorený dvojicou zdrojov konštantného prúdu, integrovaným prístrojovým operačným zosilňovačom, linearizačnou spätnou väzbou a napäťovo-prúdovým prevodníkom výstupného signálu. Napätie, ktoré vzniká prechodom konštantného prúdu odporovým teplomerom, zmenšené o úbytok napätia na prívodných vodičoch je prístrojovým operačným zosilňovačom zosilnené na úroveň zodpovedajúcu príslušnej teplote. Výstupný obvod prevodníka prevádza túto úroveň na definovaný napäťový alebo prúdový výstupný signál. Trimrami umiestnenými na čelnom paneli je možné nastavit' zosilnenie a posunutie signálu.

Katalógový list

Signalizácia limít

NMLS.PT

  • 102,00€


  • 5 alebo viac 96,90€
  • 10 alebo viac 94,86€
  • 25 alebo viac 91,80€

Dostupné možnosti