Prevodník bez galvanického oddelenia NMLS.T slúži na zosilnenie malých signálov milivoltových úrovní, ktoré vznikajú ako termoelektrické napätie termočlánkov.Výstupom prevodníka je normalizovaný prúdový alebo napäťový signál. Prevodník môže byť vybavený teplotnou kompenzáciou studeného konca termočlánku. NMLS.T sa skladá z prístrojového operačného zosilňovača,ktorý zosilňuje vstupný signál na požadovanú úroveň, obvodu kompenzácie teploty studeného konca termočlánku a výstupného obvodu, ktorý generuje požadovaný prúdový alebo napäťový signál. Výstup z prevodníka je napäťovo lineárny voči vstupnému signálu.

Katalógový list

Signalizácia limít

NMLS.T

  • 102,00€


  • 5 alebo viac 96,90€
  • 10 alebo viac 94,86€
  • 25 alebo viac 91,80€

Dostupné možnosti