Mikroprocesorové prevodníky analogových signálov s galvanicky oddeleným vstupom a napájanim série NMLS2G. Prevodníky NMLS2G.MUXxx umožňujú veľmipresné meranie neštandardných napätív rozsahu milivoltov až stoviek voltov, prípadneprúdu veľkosti mikroampérov až ampérov, akoaj prispôsobenie a galvanické oddelenierôznych typov signálov. Prepínací vstup MUXumožňuje prepínať, ktorý z dvoch vstupov jemeraný a prevádzaný na výstup. Konštrukčne nadväzujú na sériuprevodníkov NMLS.xx. Svojou modernoukoncepciou na báze mikroprocesora značnezvyšujú presnosť a znižujú vplyv teplotya parazitných vplyvov na meranie.Prevodník NMLS2G pozostáva zo vstupného modulu INP, ktorý prispôsobuje analógovýsignál z technologického procesu pre ďalšiespracovanie mikroprocesorom. Prispôsobenýsignál je privádzaný na 12 bitový precízny ADprevodník. Digitálna informácia z ADprevodníka je mikroprocesorom spracovaná.Mikroprocesor umožňuje číslicové spracovaniesignálu (linearizácia, matematické funkcie,filtrácia). Výstupný DA prevodník je 12 bitový.Výstupné obvody umožňujú výstup kladných ajzáporných prúdových a napäťových signálov.

Katalógový list

NMLS2G.MUX

  • 112,00€


  • 5 alebo viac 106,40€
  • 10 alebo viac 104,16€
  • 25 alebo viac 100,80€
  • 50 alebo viac 98,56€
  • 100 alebo viac 95,20€

Dostupné možnosti