Prevodník bez galvanického oddelenia NMLS.R je prevodník analógového signálu z odporového vysielača na definovaný napäťový alebo prúdový výstupný signál.Prevodník NMLS.R môže byť použitý v dvoj alebo trojvodičovom zapojení. NMLS.R je tvorený dvojicou zdrojov konštantného prúdu, integrovaným prístrojovým operačným zosilňovačom a napäťovo prúdovým prevodníkom výstupného signálu. Napätie, ktoré vzniká prechodom konštantného prúdu odporovým vysielačom, zmenšené o úbytok napätia na prívodných vodičoch je prístrojovým operačným zosilňovačom zosilnené na úroveň zodpovedajúcu príslušnému odporu. Výstupný obvod prevodníka prevádza túto úroveň na definovaný napäťový alebo prúdový výstupný signál. Trimrami umiestnenými na čelnom paneli je možné nastaviť zosilnenie a posunutie signálu.

Katalógový list

Signalizácia limít

NMLS.R

  • 102,00€


  • 5 alebo viac 96,90€
  • 10 alebo viac 94,86€
  • 25 alebo viac 91,80€

Dostupné možnosti