Prevodník bez galvanického oddelenia NMLS.U umožňuje prevod definovaného vstupného napäťového alebo prúdového signálu na normalizovaný napäťový alebo prúdový výstupný signál. Vstupné napätie alebo prúd sa privádza na integrovaný prístrojový operačný zosilňovač, ktorým sa signál zosilní na požadovanú úroveň. Výstupný obvod prevodníka prevádza túto úroveň na definovaný napäťový alebo prúdový výstupný signál. Trimrami umiestnenými na čelnom paneli je možné nastaviť zosilnenie a posunutie signálu. Pre snímače požadujúce napäťové alebo prúdové budenie je možné prevodníky NMLS.U doplniť obvodmi zabezpečujúcimi túto funkciu. Konštrukciou vstupných obvodov prevodník umožňuje meranie rozdielu dvoch vstupných napäťových alebo prúdových signálov.

Katalógový list

Signalizácia limít

NMLS.U

  • 98,00€


  • 5 alebo viac 93,10€
  • 10 alebo viac 91,14€
  • 25 alebo viac 88,20€

Dostupné možnosti