• BE80T8

Ovládací panel BE80T8 patrí do série LonMark kompatibilných modulov saLon, ktoré umožňujú na báze technológie LonWorks konštruovať distribuované operačné siete pre inteligentné riadenie budov. Pomocou dodávaného Plug-In software pre LNS kompatibilné inštalačné prostriedky je možné modul ľahko nakonfigurovať na požadované parametre. Modul obsahuje osem objektov Switch pre ovládanie pripojených zariadení, objekt Switch (Switch[8]) pre ovládanie Constant Light Controllera, objekt Scene Panel na vyvolávanie scén a objekt Occupancy Sensor na vyhodnotenie prítomnosti osoby v miestnosti. Procesorový modul obsahuje neuron CY7C53120L8. Ako transceiver je použitý typ FTT-10A pre galvanicky oddelenú komunikáciu. Rýchlosť komunikácie je 78Kb/s a vzdialenosť môže byť až 2600 m.  

Katalógový list

BE80T8

  • 131,00€


  • 5 alebo viac 124,45€
  • 10 alebo viac 121,83€
  • 25 alebo viac 117,90€