• LWR8

Modul reléových výstupov LWR8 patrí dosérie LonMark kompatibilných modulovsPoint, ktoré umožňujú na báze technológieLonWorks konštruovať distribuovanéoperačné siete pre riadenie technológií.Pomocou dodávaného Plug-In software preLNS kompatibilné inštalačné prostriedky jemožné modul ľahko nakonfigurovať napožadované parametre. Modul obsahuje 8objektov "RELE Object" a objekt "PLC Object" pre vykonávanie logických programov. Stavrelé je signalizovaný pomocou LED načelnom paneli. Procesorový modul obsahujeneuron MC143120E2DW. Ako transceiver jepoužitý typ FTT-10A pre galvanicky oddelenúkomunikáciu. Rýchlosť komunikácie je 78Kb/sa vzdialenosť môže byť až 2600 m. 

Katalógový list

LWR8

  • 172,00€


Dostupné možnosti