• LWR3

Modul reléových výstupov LWR3 patrí do série LonMark kompatibilných modulov sPoint, ktoré umožňujú na báze technológie LonWorks konštruovať distribuované operačné siete pre riadenie technológií. Pomocou dodávaného Plug-In software pre LNS kompatibilné inštalačné prostriedky je možné modul ľahko nakonfigurovať na požadované parametre. Modul obsahuje tri objekty "RELE Object" a objekt "PLC Object" pre vykonávanie logických programov. Stav relé je signalizovaný pomocou LED na čelnom paneli. Procesorový modul obsahuje neuron MC143120E2DW. Ako transceiver je použitý typ FTT-10A pre galvanicky oddelenú komunikáciu. Rýchlosť komunikácie je 78Kb/s a vzdialenosť môže byť až 2600 m.

Katalógový list

LWR3

  • 130,00€


  • 5 alebo viac 123,50€
  • 10 alebo viac 120,90€
  • 25 alebo viac 117,00€