• POSIG3L
POSIG3 je mikroprocesorový systém určený pre spracovanie a zobrazenie poruchových hlásení v rozvádzačoch a technologických zariadeniach. Poruchová signalizáciaobsahuje osem galvanicky oddelených vstupov pre poruchy, jeden vstup pre skúšku výstupov a jeden vstup pre potvrdenie poruchy. Výstupy sú ovládané spínacími tranzistormi. Súčasťou poruchovej signalizácie je aj relé pre ovládanie zvukovej signalizácie a programovo realizovaná funkcia blikacieho relé. POSIG3 obsahuje prídavný výstup, ktorý môže byť použitý na blokovanie technológie v prípade výskytu a trvania poruchy. Moduly POSIG3 je možné pomocou zbernice LNK radiť do skupín ľubovoľnej veľkosti, v rámci ktorých sa vyhodnocuje prvá porucha. Model POSIG3L umožňuje zber porúch pomocou siete LonWorks.

POSIG3L

  • 134,00€


  • 5 alebo viac 127,30€
  • 10 alebo viac 124,62€
  • 25 alebo viac 120,60€

Súvisiace produkty

LED08

LED08

Zobrazovací modul LED08 slúži na zobrazenie stavu 8 digitálnych signálov. Modul LED08 sa používa ako..

42,00€