• LWDI8

Modul diskrétnych vstupov LWDI8 patrí do série LonMark kompatibilných modulov sPoint, ktoré umožňujú na báze technológie LonWorks konštruovať distribuované operačné siete pre riadenie technológií. Pomocou dodávaného Plug-In software pre LNS kompatibilné inštalačné prostriedky je možné modul ľahko nakonfigurovať na požadované parametre. Modul obsahuje osem objektov "DIN Object" a štyri objekty "LOGIC Object" pre vykonávanie logických funkcií. Osem 24-voltových diskrétnych vstupov je opticky oddelených. Procesorový modul obsahuje neuron MC143120E2DW. Ako transceiver je použitý typ FTT-10A pre galvanicky oddelenú komunikáciu. Rýchlosť komunikácie je 78Kb/s a vzdialenosť môže byť až 2600 m.

Katalógový list

LWDI8

  • 117,00€


  • 5 alebo viac 111,15€
  • 10 alebo viac 108,81€
  • 25 alebo viac 105,30€