• LWAO2

Modul analógových výstupov LWAO2 patrí do série LonMark kompatibilných modulov sPoint, ktoré umožňujú na báze technológie LonWorks konštruovať distribuované operačné siete pre riadenie technológií. Pomocou dodávaného Plug-Ins software pre LNS kompatibilné inštalačné prostriedky je možné modul ľahko nakonfigurovať na požadované parametre. Modul obsahuje dva objekty "AOUT", štyri objekty "ARIT", umožňujúce jednoduché aritmetické operácie s analógovými signálmi a osem objektov pre konverziu typov SNVT_level_precent a SNVT_level_disc "A2D" resp. "D2A" Procesorový modul obsahuje neuron MC143120E2DW. Ako transceiver je použitý typ FTT-10A pre galvanicky oddelenú komunikáciu. Rýchlosť komunikácie je 78Kb/s a vzdialenosť môže byť až 2600 m.

Katalógový list

LWAO2

  • 176,00€


  • 5 alebo viac 167,20€
  • 10 alebo viac 163,68€
  • 25 alebo viac 158,40€