• LWAI8

Modul analógových vstupov LWAI8 patrí do série LonMark kompatibilných modulov sPoint, ktoré umožňujú na báze technológie LonWorks konštruovať distribuované operačné siete pre riadenie technológií. Pomocou dodávaného Plug-In software pre LNS kompatibilné inštalačné prostriedky je možné modul ľahko nakonfigurovať na požadované parametre. Modul obsahuje osem objektov "AIN Object" a jeden objekt "PID Object", umožňujúci PID reguláciu so spojitým alebo diskrétnym výstupom. Osem analógových vstupov umožňuje pripojenie ôsmych prúdových alebo napäťových vstupov so spoločnou zemou. Procesorový modul obsahuje neuron MC143120E2DW. Ako transceiver je použitý typ FTT-10A pre galvanicky oddelenú komunikáciu. Rýchlosť komunikácie je 78Kb/s a vzdialenosť môže byť až 2600 m.

Katalógový list

LWAI8

  • 163,00€


  • 5 alebo viac 154,85€
  • 10 alebo viac 151,59€
  • 25 alebo viac 146,70€