• LWDI4O4

Modul diskrétnych vstupov a výstupov LWDI4O4 patrí do série LonMark kompatibilných modulov sPoint, ktoré umožňujú na báze technológie LonWorks konštruovať distribuované operačné siete pre riadenie technológií. Pomocou dodávaného Plug-In software pre LNS kompatibilné inštalačné prostriedky je možné modul ľahko nakonfigurovať na požadované parametre. Modul obsahuje štyri objekty "DIN Object" pre diskrétne vstupy, štyri objekty "DOUT Object" pre diskrétne výstupy a objekt "SETPT Object", ktorý umožňuje nastavovať číselné hodnoty sieťových premenných pomocou tlačidiel. Procesorový modul obsahuje neuron MC143120E2DW. Ako transceiver je použitý typ FTT-10A pre galvanicky oddelenú komunikáciu. Rýchlosť komunikácie je 78Kb/s a vzdialenosť môže byť až 2600 m.

Katalógový list

LWDI4O4

  • 128,00€


  • 5 alebo viac 121,60€
  • 10 alebo viac 119,04€
  • 25 alebo viac 115,20€