• BE50DI4O4

Modul BE50DI4O4 obsahuje 4 digitálne vstupy pre pripojenie až štyroch preklapacích vypínačov umožňujúcich ovládanie až štyoch riadených svetiel. Tranzistorové výstupy umožňujú ovládať relé spínajúce väčšie svetelné obvody. BE50I4O4 patrí do série LonMark kompatibilných modulov SaLon, ktoré umožňujú na báze technológie LonWorks projektovať moderné stavby s nízkou energetickou náročnosťou a vysokým komfortom používania. Pomocou dodávaného Plug-In software pre LNS kompatibilné inštalačné prostriedky je možné modul ľahko nakonfigurovať na požadované parametre. Výber LonMark objektov umožňuje ovládanie svietidiel, vytváranie svetelných scén a podobne. V spolupráci s BE32DIM2, BE32DALI a BE50DIM2, umožňuje jednoduché riešenie pre osvetlenie obytných miestností, hotelových izieb, kancelárií, ako aj výrobných hal. Ako transceiver je použitý typ FTT-10A pre galvanicky oddelenú komunikáciu. Rýchlosť komunikácie je 78Kb/s a vzdialenosť môže byť až 2600 m. 

Katalógový list

BE50DI4O4

  • 128,00€


  • 5 alebo viac 121,60€
  • 10 alebo viac 119,04€
  • 25 alebo viac 115,20€